Tầng 2 – Toà nhà Viettel Gia Lai – Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Gia Lai